Pendidikan Nilai

Kelas ix

Pendidikan Nilai Kelas IX Tahun Pelajaran 2021/2022 mengambil tema "Bertanggungjawab atas Talenta yang Tuhan Beri"

KElas VII

Pendidikan Nilai Kelas VII Tahun Pelajaran 2021/2022 mengambil tema "Bersyukur atas Keunikan Diri"